http://www.gpdevelop.cz

Financování

Pokud ještě nevíte, jak budete vybranou nemovitost financovat, Společnost GP Develop Vám ve spolupráci s významnými bankovními ústavy poskytne
poradenství v oblasti financování koupě nemovitosti.
Zajistíme Vám schůzku s finančním poradcem, společně zhodnotíme Vaše
finanční možnosti, nabídneme Vám konkrétní produkty a navrhneme optimální nastavení produktu.

Rozumíme problematice financování
a rádi vám poradíme a pomůžeme

Zastoupíme Vás při následné komunikaci s příslušnou bankou nebo spořitelnou
a budeme s ní v kontaktu až to úplného uzavření Vaší spolupráce při financování zakoupené nemovitosti.